PREOCUPĂRI PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ ÎN INDUSTRIE

Autor/autori: Ing. Floarea PRICOP, Dr.ing. Ioana Corina Moga, Dr. ing. Ovidiu IORDACHE

Rezumat: Conform datelor furnizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, accesul la apa este ingreunat pentru una din trei persoane de pe fiecare continent. Iar, în conditiile în care predictiile Organizatiei Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) se adeveresc, cererea de apa pentru industrie și consum casnic va creste cu 50% în 2050. Astfel, 240 de milioane de oameni vor fi privati de un drept fundamental: accesul la o sursa convenabila de apa. Pentru purificarea apelor uzate industriale există pretenţii din ce în ce mai mari. Pe lângă obiectivele precum siguranţa ridicată în respectarea valorilor de deversare prescrise sau garantarea unei calităţi de deversare suficiente pentru reutilizarea în cadrul întreprinderii, reducerea consumului de apa/produs contribuie la reducerea costurilor produselor și implicit la cresterea competitivitatii produselor romanesti pe piata europeana.

Cuvinte cheie: protectia mediului; biotehnologii; finisare textila; epurare ape uzate


Abstract: According to data from the World Health Organization, the water acces is difficuelt for one of three people on every continent. And, given the predictions of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the demand for water for industrial and domestic consumption will increase by 50% în 2050. Thus, 240 million people will be deprived of a fundamental right: access to a convenient source of water. Thus, the purifying industrial wastewater demands are constantly increasingly. În addition to objectives such as safety discharge wastewaters or treated water reutilization across the enterprise, reducing water consumption per product leads to the cost reduction and therefore to increase the competitiveness of textile producers on the European market.

Keywords: environmetal protection; biotechnologies; textile finishng; wastewater treatment

 

DOWNLOAD PDF