PROGRESUL TEHNOLOGIC – REZULTAT AL CERCETĂRII BIOMEDICALE DE EXCELENŢĂ PRIN IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR DE PROTOTIPARE RAPIDĂ

Autor/autori: Drd. ing. Nastase-Dan CIOBOTA, Prof. dr. ing. Gheorghe Ion GHEORGHE

Rezumat: Prototiparea rapidă (rapid prototyping) se dovedește un instrument deosebit de flexibil și util în munca de cercetare și elaborare prototipuri. Face parte din familia de tehnologii denumite generic Fabricaţie Aditivă (Additive Manufacturing) și face ca producţia bazată pe design 3D să devină o realitate. Se pot executa structuri complexe, cu spaţii interioare. Practic nu există nicio limitare, orice structură imaginată de proiectant poate fi efectuată direct din fișiere 3D CAD, iar tehnologia inovativă cu sinterizare laser va transforma ideea în produs. Acest lucru este posibil deoarece materialul este sinterizat selectiv.

Cuvinte cheie: cercetare biomedicală, inginerie mecanică, mecatronica, prototipare rapidă


Abstract: Additive Manufacturing makes design-driven production a reality. Innovative technology offers designers the greatest possible freedom and enables extremely complex structures to be manufactured. Complex geometries are three-dimensional structures that often feature undercuts or hollow spaces.This is where the benefits of Additive Manufacturing become evident: Every possible form that can be constructed with a 3D CAD program can also be produced using innovative laser sintering technology. There are no restrictions, not even when it comes to the production of hollow structures. This is possible because material is only applied at the points where this is intended.

Keywords: biomedical research, mechanical engineering, mechatronics, rapid prototyping.

 

DOWNLOAD PDF