REALIZAREA DE ARTICOLE MEDICALE NEIMPLANTABILE, PLASE TRICOTATE ELASTICE PENTRU FIXAREA ȘI PROTECŢIA PANSAMENTELOR

Autor/autori: Florina PRICOP, Răzvan SCARLAT, Maria Buzdugan, Dr. ing. Ioana Corina MOGA

Rezumat: Realizarea suporturilor textile utilizate în medicină ca materiale de uz intern sau extern, reprezintă o mare și importantă parte a industriei textile de care cercetătorii de pe plan mondial se preocupă în ultimele decenii, preocupări care se regăsesc și în cadrul tematicilor proiectelor de cercetare realizate de-a lungul anilor de INCDTP. Ȋn scopul extinderii soluţiilor tehnologice inovative de dezvoltare a unor materiale textile cu noi structuri și funcţionalităţi, s-au realizat noi sortimente de tricoturi realizate pe mașini circulare cu diametru mic destinate domeniului medical, bandaje – plase tricotate elastice pentru fixarea și protecţia pansamentelor.

Cuvinte cheie: produse medicale textile, plase tricotate, finisare textilă, pansamente.


Abstract: In recent decades. worldwide researchers are concerned about the development of textiles as medical devices for internal or external use that represents a large and important part of the textile industry, concerns that are found in the research projects topics developed by INCDTP over the years. In order to expand the innovative technological solutions for textile materials development with new structures and functionalities, there have been produced new types of knitted structures made on circular machines with small diameter, meant for medical field, namely bandages - knitted elastic nets for dressings fastening and protection.

Keywords: medical textile products, knitted nets, textile finishing, dressings

 

DOWNLOAD PDF