METODE CANTITATIVE UTILIZATE ÎN ANALIZA ACTIVITĂŢII DE TURISM ÎNTR-UN ORAȘ INTELIGENT

Autor/autori: Lect. univ. dr. Dumitru BĂLĂ

Rezumat: Pentru analiza activităţii de turism dintr-un oraș se pot folosi metode cantitative cum ar fi regresia și sistemele dinamice. Regresia este o metodă statistică care pornește de la o serie statistică concretă, modelează activitatea cât mai bine posibil și poate face anumite previziuni. Sistemele dinamice descriu activitatea analizată prin sisteme de ecuaţii diferenţiale și se poate studia stabilitatea acestora. În lucrare analizăm trei tipuri de regresie, o alegem pe cea convenabilă și studiem stabilitatea unui sistem dinamic folosind funcţia Liapunov

Cuvinte cheie: regresie, sistem dinamic, stabilitate, funcţie Liapunov, serie cronologică


Abstract: For the analysis of tourism activity in a city can use quantitative methods such as regression and dynamic systems. Regression is a statistical method which is based on a concrete statistical series, models activity as well as possible and makes some predictions. Dynamical systems describes the activity analyzed by systems of differential equations and their stability can be studied. In this paper we analyze three types of regression select the most convenient and study the stability of a dynamic system using Lyapunov function.

Keywords: regression, dynamic system, stability, Lyapunov function, chronological series

 

DOWNLOAD PDF