PROCESUL DE INOVARE ȘI TRANSFERUL TEHNOLOGIC - ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Alexandrina SÎRBU

Rezumat: În societatea actuală, bazată pe cunoaștere, importanţa creativităţii reliefată în procesele de inventică și de inovare a crescut considerabil. În prezent, procesul de inovare a căpătat valenţe multiple fiind un catalizator în dezvoltarea de produse noi, în apariţia tehnologiilor emergente, iar rezultatele inovării pe piaţă sau la nivel organizaţional sunt aplicate cu succes în afaceri. Pornind de la paradigma inovării, în această lucrare sunt abordate interdisciplinar procesul de inovare și transferul tehnologic cu referiri la sectorul alimentar din România.

Cuvinte cheie: cunoaștere, creativitate, inovare, transfer tehnologic, alimentar


Abstract: In today's society, which is based on knowledge, the importance of the creativity stressed by invention and innovation processes has increased considerably. Nowadays the innovation process has taken multiple meanings and facets, being a catalyst in the development of new products, and occurrence of the emerging technologies; but the innovation outcomes at organizational level or on market are applied successfully in business. Starting from the paradigm of innovation, this paper addresses the interdisciplinary process of innovation and technological transfer emphasizing the food sector in Romania

Keywords: knowledge, creativity, innovation, technology transfer, food

 

DOWNLOAD PDF