AERONAUTICA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Autor/autori: Ing. Traian TOMESCU, Ing. Tudor TOMESCU, Ing. Dragoș POPA

Rezumat: Lucrarea prezintă unele aspecte privind aeronautica și mediul înconjurător cu exemplificări din activitatea aviaţiei militare și civile cu repercursiuni asupra mediului înconjurător. Se ating aspecte privind utilizările aeronavelor și interacţiunea cu mediul înconjurător și preocupările recente privind aeronavele cu motoare electrice și programul de cercetare în domeniul protecţiei mediului European Clean Sky. Aeronautica a fost strâns legată de mediul înconjurător având ca obiect pricipal realizarea de zboruri în mediul terestru. De la primele zboruri de la începutul secolului XX s-a ajuns în secolul XXI la utilizarea din ce în ce mai intensă a spaţiului aerian iar aviaţia și industria aeronautică s-au dezvoltat ajungând la un nivel care nu era imaginat la începuturi. Aeronavele sunt din ce în ce mai mult utilizate și pentru monitorizarea mediului înconjurător dar pot deteriora în multe moduri mediul terestru.

Cuvinte cheie: aeronautică, protecţia mediului, European Clean Sky, monitorizarea mediului.


Abstract: The paper presents some aspects of aeronautics and environment with examples of military and civil aviation activity with repercussions on the environment. Aspects of aircraft uses and interaction with the environment and recent concerns regarding aircraft with electric motors and environmental protection European Clean Sky research program are presented. Aeronautics was closely linked to the environment, and its main goal is conducting flights in the terrestrial environment. Since the first flights of the early twentieth century to current ones, the use of increasingly intense airspace was reached and the aviation industry have developed to a level that was not imagined at the beginning. Aircraft are becoming more used to monitor the environment in many ways but can damage in many ways terrestrial environment.

 

DOWNLOAD PDF