HIGROTHERMAL ANALYSIS AND HEATING DEMAND CALCULATION FOR HERITAGE RARELY HEATED BUILDINGS

Autor/autori: Ph. D. Eng., Senior Researcher I Dan CONSTANTINESCU, MSc. Engineer Angela-Gabriela CARACAȘ, MSc. Architect Izabella MARIN LAZĂR

Rezumat: Lucrarea prezintă o metodă de evaluare a parametrilor termodinamici intensivi și extensivi proprii clădirilor caracterizate de utilizare și încălzire periodică. Scopul lucrării, generat de particularităţile clădirilor de patrimoniu, este acela de a prezenta o metodă de tip multicriterial necesară determinării necesarului de căldură de calcul asociat cu realizarea unui regim higrotermic adecvat specificului clădirilor incluse în studiul de faţă. Clădirile menţionate reprezintă excepţii ca urmare a valorii lor spirituale și culturale, superioară valorilor care care rezidă din preocupările economice și de protecţie a mediu-lui, dar condiţia de realizare a cerinţelor minime de utilizare implică și respectarea criteriilor de eficienţă energetică și de mediu a clădirilor modernizate. Lucrarea include un studiu de caz care vizează o categorie de clădiri reprezentative, respectiv biserici incluse în așezările monahale. Criteriul de dezvoltare durabilă, atât în ceea ce privește mediul construit cât și mediul natural, reprezintă scopul principal al analizei dinamice a microclimatului clădirilor de patrimoniu prezentată în lucrarea de faţă.

Cuvinte cheie: clădiri de patrimoniu; regim higrotermic; regim de încălzire periodică; simularea dinamică a regimului termic; procese de transfer de masă


Abstract: The paper presents a method for evaluating the intensive and extensive thermodynamic parameters of buildings characterized by periodical use and heating regime. The aim of this paper, generated by the specificity of the heritage buildings, is to present a multi-criteria method to calculate the heating demand, associated with achieving the adequate hygrothermal regime of the buildings included in the study. Such buildings are exceptions due to their spiritual and cultural value, higher than the economic and environmental pursuits, provided that certain specific minimum requirements are met, without neglecting the energy and environment efficiency of these buildings. The paper includes a case study focused on a representative category of buildings, namely buildings used as places of worship with heritage value included in the monastic settlements. Sustainable development, both in terms of the built environment and the natural environment is the target of the dynamic analysis of the microclimate applied to heritage buildings, proposed in this paper

Keywords: heritage buildings; hygrothermal regime; periodical heating regime; dynamic simulation of the thermal regime; mass transfer processes.

 

DOWNLOAD PDF