UTILIZAREA UAV-URILOR IN MONITORIZAREA COLONIILOR DE PĂSĂRI DIN REZERVAŢIA BIOFEREI DELTA DUNĂRII

Autor/autori: Dr. Mihai MARINOV, Tamiris POGAN, Dr. ing. Iulian NICHERSU, Dr. Alexandru DOROȘENCU, Vasile ALEXE, Cristian TRIFANOV

Rezumat: În ultimele două decenii, speciile de păsări acvatice coloniale din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (RBDD) au fost subiectul a numeroase studii si cercetări. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta utilizarea tehnologiei UAV pentru actualizarea datelor de evaluare a coloniilor de păsări din RBDD, realizându-se atât monitorizarea în cazul coloniilor accesibile, respectiv inventarieri unice în cadrul unor expediţii special consacrate. De asemenea, pe lângă inventarierea și monitorizarea coloniilor speciilor acvatice de Pelecaniformes, Ciconiiformes şi Charadriiformes s-au realizat investigaţii cu UAV și pentru identificarea zonelor majore de hrănire ale acestor specii la nivelul anului 2016. În total au fost evaluate 26 de specii de păsări, identificându-se 142 de colonii, dintre acestea 55 sunt colonii polispecifice, iar 87 sunt monospecifice. Rezultate notabile s-au înregistrat în acest an prin folosirea tehnicilor UAV în evaluarea coloniei de pelicani de la Roșca – Buhaiova.

Cuvinte cheie: ehnici UAV, colonii, păsări acvatice coloniale, pelicani, Rezervaţia Bioferei Delta Dunării.


Abstract: In the last two decades of colonial water birds in the Danube Delta Biosphere Reserve has been the subject of numerous studies and researches. The purpose of this paper is to present the use of UAV technology for updating assessment data of DDBR bird colony, carried out for both: available colonies or unique inventory within established special expeditions. Also, in addition to mapping and monitoring colonies of aquatic species Pelecaniformes, Ciconiiformes and Charadriiformes investigations were carried the UAV investigations for identifying major feeding patterns of those species in the year 2016. A total of 26 bird species were assessed, identifying 142 colonies, of which 55 are polispecific colonies and 87 are monospecific. Notable results were recorded this year through the use of UAVs in assessing pelican colony from Rosca - Buhaiova.

Keywords: UAV Technology, colonies, colonial aquatic birds, Pelicans, Danube Delta Biosphere Reserve, birds colonies.

 

DOWNLOAD PDF