EMARITIME MEDICINE PARADIGM

Autor/autori: Assoc. Prof. PhD Gabriel RAICU, Prof. PhD Remus ZĂGAN

Rezumat: UMC a stabilit un cadru larg pentru utilizarea noilor tehnologii de teleasistenţă medicală pentru studenţii navigatori atât în Marea Neagră cât și la nivel global. Platforma virtuală eMaritime Medicine va oferi asistenţă tuturor navigatorilor, universităţilor maritime și partenerilor acestora precum și medicilor interesaţi în ridicarea nivelului de cunoștinţe prevăzute în noile reglementări STCW în domeniul primului ajutor medical și al noilor tehnologii în domeniul telemedicinii maritime.

Cuvinte cheie: medicină maritimă navigator stcw emm.


Abstract: CMU set a consensus for the use of new technology for providing tele medical assistance to seafarers students in Black Sea and worldwide. eMartime Medicine virtual platform will give assistance to all seafarers, Maritime Universities and their partners and also to medicine doctors (physicians) who are interesting to improve their knowledge on new STCW regulations related to first aid and new technologies such as telemedicine in maritime medicine.

Keywords: martime medicine seafarers stcw emm.

 

DOWNLOAD PDF