NUMERICAL ANALYSIS ON NAVAL APLICATION M7-T36 GEAR BASED ON COMMERCIAL SOFTWARE

Autor/autori: Șef lucr. dr. ing. Ionuț Cristian SCURTU, Șef lucr. dr. ing. Adrian POPA

Rezumat: Experienţa arată că există mai multe frecvenţe de operare la bordul navelor și unele elemente pot fi deteriorate de situaţiile de funcţionare proaste. Datorită complexităţii geometrice a roţii dinţate, analiza cu element finit este necesară pentru a determina toate frecvenţele proprii pentru roata dinţată prezentată. Lucrarea prezintă o analiză modală pentru roata dinţată M7-T36, pe baza rezultatelor software Ansys. Ochiurile 3D într-o astfel de analiză poate fi complexă și consumatoare, în scopul de a obţine cel mai bun rezultat din analiza modal. Discretizarea prezentată în acest articol poate fi îmbunătăţită pentru model în simulările ANSYS.

Cuvinte cheie: Roata dinţată M7-T36, modal, Analiză navală , soft Ansys.


Abstract: Experience indicates that there are many operating frequencies onboard vessels and gears can be damaged by bad operating situations. Due to geometrical complexity of gears, finite element analysis is needed in order to determine all frequencies related to presented gear. The paper presents modal analysis for M7-T36 gear based on Ansys software results. The 3D mesh in such analysis can be complex and time consuming in order to get the best result in modal analysis. The mesh presented in this article can be improved for a model in ANSYS simulations .

Keywords: M7-T36 gear, modal, Analysis on naval aplication, Ansys software.

 

DOWNLOAD PDF