EFICIENTIZAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMELOR VDR/S-VDR ÎN TRANSPORTUL MARITIM DE MĂRFURI

Autor/autori: Ş.l. dr. ing. Alecu TOMA, Dr. ing. Dinu ATODIRESEI, Prof. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, Drd. ing. Alexandru COTORCEA

Rezumat: Necesitatea dotării navelor cu sisteme de colectare și stocare a datelor esenţiale determinării cauzelor unui accident maritim a dus la implementarea echipamentelor Voyage Data Recorder (VDR). Unul dintre principalele argumente care susţin dotarea navelor cu echipamente VDR este că acestea permit anchetatorilor să analizeze cauza unui accident și îmbunătăţesc standardele de siguranţă pe mare. Echipamentul VDR poate fi folosit și pentru evaluarea eficienţei unui echipaj pe timpul voiajului, fapt ce permite ca nava și echipamentele sale să fie operate corespunzător respectând regulile generale de manevră a navei.

Cuvinte cheie: Voyage, Data, Recorder, Simplyfied, audio, radar.


Abstract: The need to equip vessels with systems of collecting and storing essential data determining the causes of an accident led to the implementation of maritime equipment Voyage Data Recorder (VDR). One of the main arguments supporting equipment endowment ships with VDR is that they allow investigators to analyze the cause of an accident and improve safety standards at sea. VDR equipment can be used for evaluating the effectiveness of a crew on the voyage, which allows the vessel and its equipment to be properly operated in compliance with general rules for maneuvering the ship.

Keywords: Voyage, Data, Recorder, Simplyfied, audio, radar.

 

DOWNLOAD PDF