APLICAŢII ALE PROGRAMULUI SMHI SEAWARE ROUTING UTILIZÂND PROGNOZA PARAMETRILOR HIDROMETEOROLOGICI LA BORDUL NAVEI ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII VOIAJULUI

Autor/autori: Cdor. dr. ing. Dinu ATODIRESEI, Ş.l. dr. ing. Alecu TOMA, Prof. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, Masterand Andreea ŢURLICĂ

Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a prezenta aplicaţii ale programului SMHI SEAWARE ROUTING adaptate rutelor de navigaţie pe baza prognozelor hidrometeorologice, în vederea optimizării vitezei navei, consumului de combustibil şi estimarea ETA, rezultând astfel cea mai favorabilă rută pentru o anumită destinatie . SMHI Seaware Routing este un program pe calculator care înglobează în timp real parametri hidrometeorologici şi planificarea rutelor de navigaţie, fiind produs de Swedish Meteorological and Hydrographical Institute ( SMHI ). Softul a fost adaptat conform algoritmilor de optimizare a voiajului pe ruta Arica –Salaverry, prezentând valorile parametri meteorologici selectati pe ruta proiectată cu ajutorul programului ECDIS.

Cuvinte cheie: parametri hidrometeorologici, SMHI Seaware Routing, soft meteo, meteorologie, optimizare rute, performanţa energetică, navigaţie.


Abstract: he purpose of this paper is to present applications of SMHI SEAWARE ROUTING program tailored navigational routes on hydro-meteorological forecasts to optimize vessel speed, fuel consumption and estimating ETA, resulting in the most favorable route for a given destination. SMHI Seaware Routing is a computer program that incorporates real-time hydro-meteorological parameters and navigation route planning, being produced by Swedish Meteorological and Hydrographical Institute (SMHI). The software was adapted under voyage optimization algorithms Arica -Salaverry route, presenting the weather conditions on the route selected by using designed ECDIS program.

Keywords: hydro-meteorological parameters, SMHI Seaware Routing, soft weather, meteorology, route optimization, energy performance, sailing.

 

DOWNLOAD PDF