ARHITECTURI SOFTWARE PENTRU CERCETARE AVANSATĂ

Autor/autori: Assoc. prof. PhD Gabriel RAICU, Prof. PhD Remus Zăgan, Assoc. prof. PhD Alexandra RAICU

Rezumat: Tehnologiile moderne și noile paradigme impuse de dezvoltarea societală a începutului de secol au dus la definirea unor direcţii noi de evoluţie a mijloacelor de asigurare a mediului propice dezvoltării cercetării știinţifice. În acest sens UMC participă activ prin sprijinirea iniţiativelor de cercetare la nivel global.

Cuvinte cheie: cercetare știinţifică bibliometrie infrastructura de cercetare.


Abstract: Modern technologies and new paradigms which are imposed by societal development in the beginning of this century led to defining new directions of evolution of the means to ensure the proper environment for scientific research. In this regard CMU actively participate by supporting research initiatives globally.

Keywords: scientific research blibliometry research infrastructure.

 

DOWNLOAD PDF