MĂSURAREA PUTERII UTILE LA TRATAMENTELE CU PLASMĂ NON-TERMICĂ

Autor/autori: Ș.l. dr. ing. Adrian SABĂU, Conf. dr. ing. Bogdan HNATIUC, Lector dr. Simona GHIȚĂ, Conf. dr. ing. Mihaela HNATIUC, Maxime WARTEL

Rezumat: Eficienţa procesului de decontaminare utilizând diverşi agenţi de lucru activaţi cu plasmă non- termică este deja bine cunoscută din literatura de specialitate. Problema eficienţei producerii acestor agenţi rămâne încă de actualitate. În consecinţă în această lucrare se prezintă un studiu asupra puterii electrice utile a descărcării ce produce plasma non-termică în reactoare de tip GlidArc. Testele au fost efectuate modificând tipul gazului de lucru şi debitul acestuia.

Cuvinte cheie: putere medie, putere instantanee, GlidArc, gaz de lucru, plasmă non-termică.


Abstract: The efficiency of decontamination using various working agents activated by non-thermal plasma is already well known from references of different published papers. The production efficiency of these agents still needs to be studied. For this reason this paper presents a work on useful electric power of electric discharges producing non-thermal plasma in GlidArc reactors. The tests were performed by changing the working gas and its flow rate.

Keywords: Average power, Instantaneous power, GlidArc, Working gas, Non-thermal Plasma.

 

DOWNLOAD PDF