OPORTUNITATI TEHNICE ȘI TEHNOLOGICE ÎN PREGATIREA DE SPECIALITATE A VIITORILOR INGINERI EVALUATORI DIN FACULTĂŢILE TEHNICE DE CONSTRUCŢII

Autor/autori: Ing. Virgil Alexiu Dimitrie PUTICIU

 

DOWNLOAD PDF