MONITORIZAREA APELOR UZATE ȘI METEORICE PROVENITE DIN INCINTA ȘANTIERULUI NAVAL DAEWOO – MANGALIA HEAVY INDUSTRIES

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Ichinur OMER, Ing. Sever SULIMAN

Rezumat: Una dintre principalele surse de poluare o reprezintă poluarea industrială. De aceea este necesară monitorizarea apelor provenite din incinta zona industrială, evacute în emisar. În lucrarea de faţă se prezintă o analiză a câtorva parametri fizico-chimici (pH, CBO5, CCO, Fe, Ni) pentru apelor uzate și meteorice din incinta Șantierului Naval DMHI din Mangalia. Parametrii urmăriţi nu au depășit valorile maxim admisibile conform normativelor și standardelor în vigoare.

Cuvinte cheie: monitorizare, ape uzate și meteorice, parametri fizico-chimici, șantier naval


Abstract: One of the main pollution sources is the industrial pollution. It is therefore necessary to monitor the water from inside the industrial area, evacuated to the emissary. The paper presents an analysis of several physico- chemical parameters (pH, BOD5, COD, Fe, Ni) for waste and rain waters ifrom the Shipyard DMHI Mangalia. The following parameters haven’t exceeded the maximum allowable limits according to the norms and standards.

Keywords: monitoring, waste water and rain water, phisico-chemicals parameters, shipyard.

 

DOWNLOAD PDF