IMPACTUL INFILTRAŢIILOR NEPERMANENTE DIN AMENAJAREA DE IRIGAŢII CARASU

Autor/autori: Ș.l. univ. dr. ing. Mădălina STĂNESCU, Ș.l. univ. dr. ing. Geanina MIHAI, Ș.l. univ. dr. ing. Constantin BUTA, Prof. univ. dr. ing. Lucica ROȘU

Rezumat: Necesitatea studiilor privind impactul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare asupra mediului a apărut ca urmare a constatărilor practice care arată că, după un anumit număr de ani de funcţionare a amenajărilor, apar unele modificări în mediul ambiant care nu pot fi puse pe seama dinamicii naturale a mediului. Deși multe amenajări de irigaţii sunt „în conservare”, marile canale de aducţiune care constituie infrastructura sistemelor de irigaţii sunt în mare parte funcţionale și pot genera în continuare probleme de mediu. În lucrare sunt prezentate rezultatele calculelor dar și a experimentelor privind dinamica evuluţiei nivelului pânzei freatice ca urmare a pierderilor de apă di sistemele de irigaţii.

Cuvinte cheie: sisteme de irigaţii, infiltraţii, impact asupra mediului.


Abstract: The need for studies regarding the impact of land reclamation works on the environment came in response to practical findings that, after a certain years of the irrigation arrangements functioning, there are some changes in the environment that can not be attributed to natural environmental dynamics. Although many irrigation systems are "conserved", the major irrigation channels forming the infrastructure of irrigation systems are still largely functional and can generate environmental problems.The paper presents the results of calculations and experiments done regarding the dynamics of groundwater levels due to water losses in irrigation systems.

Keywords: irrigation systems, infiltration, impact studies.

 

DOWNLOAD PDF