SMART AIRPORT – STRUCTURE AND ELEMENTS

Autor/autori: Ph.D. Eng.Euring Dragoș POPA, Andrei POPA, Ph.D. Eng. Mirela-Maria CODESCU

Rezumat: „Smart Airport” este sintagma ce defineşte conceptul de Aeroport inteligent în sensul adaptării cerinţelor pasagerilor și a mediului economic pentru transport marfă, la funcţionalitatea acestuia, cu respectarea elementelor de siguranţă și securitate a acestora. Luăm în evaluare infrastructura, punctele de control, sistemul de control pasageri-bagaje-marfă, punctele de informare fixe și reţelele de comunicaţii interne ale aeroportului precum și conexiunea smart prin tehnologii integrate a acestora cu similarităţile unui oraș inteligent.

Cuvinte cheie: aeroport inteligent, infrastructură, comunicaţii.


Abstract: „Smart Airport”, is a concept which is defining new technologies in matters of passenger’s services and economical medium for cargo, by respecting aeronautical safety and security elements. The main points are the infrastructure, checkpoints, passengers-luggage-cargo control system, info points and internal communications of the airports and also smart connections with technologies similar with the smart city.

Keywords: Smart Airport, infrastructure, communications, city.

 

DOWNLOAD PDF