CREATIVITATE ŞI INOVARE LA PUNEREA ÎN VALOARE ÎN CONTEXT EUROPEAN A PATRIMONIULUI INDUSTRIAL DIN REŞIŢA

Autor/autori: Dr. ing. Marius HEGEDUS

Rezumat: Lucrea analizează situaţia (degradării) patrimoniului industrial din oraşul Reşiţa şi a unor propuneri de refuncţionalizare. S-a utilizat platforma web „Lista/ Harta patrimoniului în suferinţă” realizată prin iniţiativa europarlamentarului Mircea Diaconu de a implica cetăţenii la efortul de inventariere. Sunt prezentate ca exemple, obiectivele şi partenerii reţelei ERIH şi a proiectului EuMillenialsTour cu scopul de a identifica căi de trecere de la stadiul de abordare creativă la punerea în practică (inovare). Platforma web Visitfactories reprezintă un prim pas.

Cuvinte cheie: patrimoniu industrial, Reşiţa, context European, punerea în valoare, creativitate, inovare.


Abstract: The paper analyzes the situation (decay) of the industrial patrimony in the city of Resita and some refunctionalisation proposals. It was used the web platform „The List/ Map of the Suffering Patrimony” realized at Eurodeputy Mircea Diaconu’s initiative to imply the citizens at this inventorying effort. As examples, are presented (some of) the objectives and partners of the ERIH network and of the EuMillenialsTour project in order to identify solutions to fulfill (innovation) the creative approaches from Resita. The Visitfactories web platform represents a first step.

Keywords: industrial patrimony, Resita, European context, valorization, creativity, innovation.

 

DOWNLOAD PDF