INOVAREA ȘI CREATIVITATEA. PROPUNERI PRIVIND ABORDAREA LOR ÎN TRANZIŢIA LA SOCIETATEA CUNOAȘTERII

Autor/autori: Ing. dipl. Nicolae FILDAN

Rezumat: În acest studiu sunt prezentate câteva propuneri privind îmbunătăţirea dezvoltării și aplicării inovării și creativităţii în tranziţia spre societatea cunoașterii în România. Propunerile au fost detaliate pentru sistemul educaţional și pentru cercetare.

Cuvinte cheie: Inovarea, creativitatea, societatea cunoașterii, sistemul educaţional, cercetare, tranziţie, restructurare.


Abstract: In this study are presented some proposals for improving the development and implementation of innovation and creativity in the transition towards the knowledge society in Romania. Detailed proposals have been for education and for research..

Keywords: Innovation, creativity, knowledge society, education, research, transition, restructuring.

 

DOWNLOAD PDF