ECHIPAMENT SPECIALIZAT ȘI SISTEM INFORMATIC PENTRU COMUNICAŢII STRADALE

Autor/autori: Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA1, Dr. ing. Alexandru NOVAC 2,Șef lucr. dr. ing. Forin RAVIGAN1, Șef lucr. dr. ing. Laurențiu ALBOTEANU1, Asist. dr. ing. Constantin ȘULEA-IORGULESCU

Rezumat: Lucrarea propune realizarea un echipament care, amplasat pe stradă, are două funcţii: oferă informaţii utile locuitorilor sau trecătorilor din zonă, contribuie la „educarea” locuitorilor unui „oraș inteligent” pentru utilizarea echipamentelor digitale publice.

Cuvinte cheie: sistem informatic, comunicaţii stradale, ecran tactil.


Abstract: The paper proposes a device that, located on the street, has two functions: it provides useful information to residents or passersby in the area, contributing to "educate" the inhabitants of a "smart city" for public use of digital equipment

Keywords: informatic system, street comunications, touchscreen

 

DOWNLOAD PDF