SISTEME ELECTRO-HIDRAULICE DE GHIDARE ŞI ORIENTARE A PANOURILOR SOLARE VOLTAICE ŞI TERMICE AMPLASATE ÎNTR-UN ORAŞ INTELIGENT

Autor/autori: Dr. ing. Corneliu CRISTESCU, Dr. ing. Cătălin DUMITRESCU; Dr. ing. Radu RĂDOI, Dipl. ing. Liliana DUMITRESCU

Rezumat: Articolul prezintă unele noi rezultate obţinute în institutul INOE 2000-IHP din Bucureşti, în promovarea de tehnologii avansate şi echipamente specifice panourilor solare, în scopul folosirii surselor de energie regenerabilă în diferite aplicaţii industriale. Articolul prezintă unele preocupări ale inginerilor din România privind dezvoltarea de panouri solare fotovoltaice şi termice de captare a energiei solare şi prezintă unele sisteme electro-hidraulice utilizate pentru acţionarea/automatizarea dispozitivelor de orientare (solar tracking systems), folosite în construcţia echipamentelor fotovoltaice de conversie a energiei solare direct în energie electrică sau a panourilor solare termice amplasate într-un oraş inteligent . În final, se prezintă unele soluţii tehnice noi de sisteme/dispozitive de orientare bazate pe acţionarea hidraulică, soluţii proiectate şi realizate în institut, care permit optimizarea regimurilor de lucru, în scopul creşterii eficienţei captării energiei solare, rezultatele obţinute putând fi extrapolate şi transferate direct în industrie.

Cuvinte cheie: energii regenerabile, energie solară, panouri solare termice, sisteme de urmărire solare, panouri solare fotovoltaice, orientare / sistem hidraulic de ghidare/orientare .


Abstract: The paper presents some new results obtained by the institute INOE 2000-IHP Bucharest, Romania, to promoting advanced technologies and equipment for solar panel field, in order to use the renewable energy resources for individual users. The article presents some results regarding the solar panels,obtained in ROMANIA in last period, especially in developing of systems used for actuation/guidance automation devices, named solar tracking hydraulic systems, used in the construction of equipment for the conversion of solar energy directly into electric energy or into thermal energy placed in a smart city. Also, it is presented some practical hydraulic systems developed in Romania to achieve guidance devices, based on their hydraulic actuation. Finally, the paper presents a new technical solution for a solar tracking system with hydraulic acting, designed in institute, which allows optimizing the working regimes, in order to increase the efficiency of captation the solar energy, the obtained results can be transferred in industry

Keywords: renewable energy, solar energy, solar thermo panel, solar tracking systems, photovoltaic solar panel, orientation/guidance hydraulic system. 1

 

DOWNLOAD PDF