E-LEARNING DESTINAT TRANSFERULUI DE SOLUȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ

Autor/autori: Drd. ing. Ion Răzvan RĂDULESCU, Dr. ing. Carmen GHIȚULEASA, Dr. ing. Emilia VISILEANU, Dr. ing. Lilioara SURDU, Ing. Răzvan SCARLAT, Ing. Laura CHIRIAC

Rezumat: Acest articol științific își propune să realizeze un studiu comparativ cu privire la soluțiile software Learning Management Systems (LMS) de tip open source, cu evidențierea caracteristicilor tehnice. Se evidențiază avantajele soluției software LMS Moodle, aflată în topul performanței și popularității. INCDTP – București a implementat o astfel de soluție LMS (www.advan2tex.eu/portal/ ) pentru sporirea transferului de cunoștințe către agenții economici și industriali în domeniul protecției mediului, în cadrul proiectelor Erasmus Plus cu acronimele Advan2Tex (2014-2016) și TexMatrix (2016-2018).

Cuvinte cheie: e-learning, textile, protecția mediului, formare profesională


Abstract: This paper aims to perform a comparative analysis wih regard to open source Learning Management Systems, by evidencing technical characteristics. The benefits of Moodle LMS are highlighted, due to popularity and performance. INCDTP – Bucharest has implemented such a LMS (www.advan2tex.eu/portal/ ) for improving the transfer of knowledge towards the textile companies in the field of environment protection, within the Erasmus Plus projects with acronyms Advan2Tex (2014-2016) and TexMatrix (2016-2018).

Keywords: e-learning, textiles, environment protection, training

 

DOWNLOAD PDF