CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM CYBER-MECATRONIC DE MĂSURARE BAZAT PE PRINCIPII PNEUMOELECTRONICE

Autor/autori: Drd. MS ing. Anghel CONSTANTIN 1,2, Prof. Dr. H.C. Eur Ing. dr. ing. Gheorghe Ion GHEORGHE

Rezumat: Acest articol arată considerațiile de proiectare principale pentru a găsi cea mai buna soluție de realizare a unui sistem complex cyber mecatronic de măsurare a abaterilor dimensionale pe principii pneumoelectronice, format dintr-un senzor de presiune încorporat intr-un traductor de măsurare de tip convertor de parametru (presiune – tensiune sau curent electric) şi sistemul propriu-zis de prelucrare semnal, conversie numerică, afișare proprie, comunicația cu sistemele informaționale conexe

Cuvinte cheie: sistem cyber-mecatronic, senzor pneumoelectronic


Abstract: This article shows the main design considerations to find the best solution for achieving a complex cyber mecatronic system for measuring displacement based on a pneumatic pressure sensor incorporated in a parameter converter measuring transducer (pressure - voltage or current) and the proper signal processing, numerical conversion, display, communication with related informatics systems

Keywords: cyber-mechatronic system, pneumoelectronic sensor

 

DOWNLOAD PDF