STUDIU PRIVIND ANALIZA ELEMENTELOR FINITE ÎN CAZUL PROTOTIPULUI BRANŢ-TALPĂ

Autor/autori: Dr. ing. Mariana COSTEA, Dr. ing. Aura MIHAI

Rezumat: Metoda elementelor finite este des utilizată pentru studierea modului de comportare a unui produs în condiţii de solicitare mecanică sau solicitare termică. În cadrul prezentului studiu au fost create modele 3D cu elemente finite pentru un branţ şi o talpă individualizată şi apoi, pe baza acestor modele, au fost efectuate analize asupra modului de deformaţie şi distribuire a câmpului de eforturi pe suprafaţa acestora, în diferite condiţii de utilizare. A fost analizat un model de talpă şi au fost determinate eforturile rezultante de tip von Mises. Scopul principal a fost cel de a determina eficiența componentelor inferioare a încălțămintei în funcție de materialele din care sunt realizate.

Cuvinte cheie: picior, prototip, branț, talpă


Abstract: The finite element method is widely used to study the behavior of a product under mechanical stress or thermal stress conditions. In the present study, there were created 3D models with finite elements for an shoe insole and a shoe sole, based on these models, analyzes were made in order to obtain the distribution of strain and effort on their surfaces, in different conditions of use. The shoe sole base model was analyzed and Von Misses equivalent stress was determined. The goal was to determine the effectiveness for the bottom part of footwear, for certain materials

Keywords: foot, prototype, insole and sole materials

 

DOWNLOAD PDF