QUO VADIS TEHNOLOGIA

Autor/autori: Prof. as. dr. ing. Dumitru ION, M.B.A. Dragoș ION

Rezumat: Apariția explozivă a tehnologiilor inovative condiționează și orientează dezvoltarea socio-economică a omenirii. Progresul OMULUI nu poate fi definit fără a se lua în considerație factorul social. Orice Progres este direct condiționat de Cunoaștere. Tehnologiile dual-use reprezintă un tezaur greu de evaluat.

Cuvinte cheie: progress,tehnologii, cunosștințe, utilizare duală


Abstract: The explosive emergence of the innovative technologies determines and orientates the socioeconomic development of mankind.The progress of MAN cannot be defined without taking into consideration the social factor.Any progress is directly conditioned by knowledge.Dual-use technologies represent a treasure difficult to be evaluated

Keywords: progress, technologies, knowledge, dual-use

 

DOWNLOAD PDF