DETERMINAREA VALORILOR DE ȘOC ȘI A DISTANȚEI DINTRE AXE ALE ANGRENAJELOR DIN CUTIILE DE VITEZE PRIN METODA ANGRENĂRII FORȚATE

Autor/autori: Ing. Dănuţ STANCIU, Dr. ing. Aurel ABĂLARU, Dr. ing. Daniela CIOBOATĂ, Ing. Cristian LOGOFĂTU, Ing. Lucian SAVU

Rezumat: Aparatele construite pentru controlul complex al angrenării pe ambele flancuri sunt realizare în mai multe variante constructive, putând controla atât danturi interioare cât şi exterioare, toate având în compunere roata etalon. Prin metoda angrenării forțate cu dinte înfipt dintre roata etalon și roata de măsurat și folosind analiza spectrală se pot determina rapid erorile constructive ale roților componente ale unui angrenaj, în special erorile de tipul loviturilor si variația distanței dintre axe, erori cu mare impact în timpul funcționării. In cadrul institutului a fost realizat un echipament pentru controlul valorilor loviturilor si distanta dintre axe a angrenajelor din cutia de viteză (pentru 4 dintre vitezele din cutia de viteze) prin angrenare forțată și prin analiză armonică complexă.

Cuvinte cheie: angrenare, șoc angrenare, distanță între axe, analiză armonică


Abstract: Devices built for complex control of engagement on both sides are made in several constructive variants, controlling both internal and external dangles, all of which featuring a standard wheel compound. By the method of forced tooth engagement fitted between the standard wheel and the measuring wheel and using the spectral analysis, constructive errors of the gear wheels of a gear can be quickly determined, especially those consisting in shocks and the variation of the distance between the axels, the high impact errors during operation. At the National Institute of Research and Development in Mechatronics and Measurement Technique was developed a device used to control shock values and the distance between the axles of the gearboxes (for four of the gearbox speeds) by means of forced engagement and complex harmonic analysis.

Keywords: gear box, shock, harmonic analysis

 

DOWNLOAD PDF