VENTILATION SYSTEMS FOR SPECIAL SHIPS

Autor/autori: Ing. drd. Octavian Narcis VOLINTIRU1, Prof. univ. dr. ing. Anastase PRUIU 2, Ing. dr. Ionuț Cristian SCURTU3,

Rezumat: Eficiența sistemului de încălzire, ventilație și aer condiționat depinde de procesele care au loc în compartimentele navale deservite, precum și de condițiile meteorologice din mediul exterior. În acest sens, semnificația proceselor pe instalație este dictată de sezon, ținând seama de situațiile extreme care corespund sezoanelor de vară și de iarnă. Rentabilitatea alegerii unuia sau mai multor grupuri de instalații este determinată de condițiile de funcționare ale diferitelor încăperi, de încărcările din instalație, de amplasarea instalației, în strânsă corelare cu problemele legate de gabarit, greutate, zgomot, și asa mai departe.

Cuvinte cheie: sistem de ventilație, sistem de încălzire, sistem de aer condiționat, citadela, unitate tratare aer, unitate filtrare aer.


Abstract: he efficiency of HVAC (heating, ventilation, air conditioning) system, depends on the processes taking place in the rooms served as well as the weather conditions of the outside environment. In this way, the meaning of processing on the plant is dictated by the season, taking into account the extreme situations corresponding to the summer and winter seasons. The profitability of the ship's choice of one or more groups of installations is determined by the operating conditions of the various rooms, the volume of workload embedded in the installation, the location of the installation, closely correlated with the gauge and weight problems, the noise, and so on.

Keywords: ventilation system, citadel, HVAC, air treatment unit, air filter unit.

 

DOWNLOAD PDF