GDPR. STADIUL ACTUAL ȘI PERSPECTIVE. SOLUȚII TITUS

Autor/autori: Mat. Elena Andreea AVRIGEANU

Rezumat: Securitatea datelor este unul dintre subiectele cele mai intens discutate în acest moment. Datele sunt cele mai importante resurse ale unei companii. Puterea o deține cel ce are informația. Marile companii investesc masiv în a își proteja confidențialitatea datelor. Domeniul IT revoluționează prin instrumente și soluții capabile să prevină scurgerea de informații. 25 mai 2018, este termenul limită pentru cei care lucrează cu datele personale ale membrilor Uniunii Europene, pentru a își pune la punct fluxul de informații și pentru a asigura integritatea datelor pe care le deține și cu care lucrează.

Cuvinte cheie: GDPR, securitate, Regulamentul General Privind Protecția Datelor, IT, Titus, Clasificarea Datelor.


Abstract: Data security is one of the most discussed topics at this time. Data is the most important resource of a company. The power is held by the one who has the information. Big companies are massively investing in protecting their privacy. IT is revolutionized by tools and solutions capable of preventing data breaches. May 25, 2018, is the deadline for those who work with the personal data of EU members, in order to set up the flow of information and to ensure the integrity of the data they own and work with.

Keywords: GDPR, security, IT, Titus, Data Classification

 

DOWNLOAD PDF