SMART TOOLBOX FOR ENGAGING CITIZENS INTO A PEOPLE-CENTRIC OBSERVATION WEB - SCENT

Autor/autori: Dr. Athanasia TSERTOU, Dr. Iulian NICHERSU

Rezumat: Deși participarea cetățenilor la elaborarea politicilor de mediu este încă în fază incipientă, sunt semne de creștere a interesului. Cu toate acestea, majoritatea cetățenilor, atât individuali cât și ca grupuri, se simt adesea dezangajați de la influențarea politicilor de mediu. De asemenea, aceștia nu au acces si nu cunosc informațiile disponibile publicului, cum ar fi inițiativele GEOSS sau Copernicus. Proiectul SCENT isi propune sa atenueze această barieră. Acesta va permite cetățenilor să devină „ochii" factorilor de decizie politică prin monitorizarea schimbărilor acoperirii/utilizarii terenurilor în procesul de planificare spatiala. Acest lucru se realizează printr-o constelație de tehnologii inteligente interconectate – de tip aplicații smartphone, jocuri inteligente, remote sensing, drone, senzori, modele furnizate de setul de instrumente – aplicație numită SCENT. Pentru dezvoltarea conceptului de Observatoare Cetatenesti am efectuat o investigație socio-antropologică prin abordarea de tip arbore, pornind de la identificarea stakeholderilor prin metoda focus-group și a interviurilor semistructurate. După analiza stakeholderilor, am documentat o compilație a nevoilor utilizatorilor (end-users), formulind o listă de dorințe a utilizatorilor finali pentru implementarea conceptului Observator al cetățenilor in sprijinul managementui riscului la inundatii.

Cuvinte cheie: observatoare cetățenești, aplicații Smart Phone, jocuri inteligente, modelare, teledetecție.


Abstract: Whilst citizen participation in environmental policy making is still in its infancy, there are signs of a growing level of interest. The majority of citizens, though, both as individuals and as groups often feel disengaged from influencing environmental policies. They also remain unaware of publicly available information, such as the GEOSS or Copernicus initiatives. The SCENT project will alleviate this barrier. It will enable citizens to become the ‘eyes’ of the policy makers by monitoring land-cover/use changes in their everyday activities. This is done through a constellation of smart collaborative technologies – smartphone app, serious games, remote sensing, drones, sensors, models - delivered by the SCENT toolbox. To develop the Citizen Observatories concept, a socio- anthropological investigation through the tree approach, starting from stakeholder identification with the method of focus group and semi-structured interviews. After the stakeholder analysis, a compilation of user needs was documented, forming an end-user wish-list for a citizen observatory concept into Floodrisk Management.

Keywords: Citizen Observatories, Smart Phone App, Serious Games, Modelling, Remote Sensing.

 

DOWNLOAD PDF