FUNCŢIE MATLAB PENTRU DETERMINAREA LEGĂTURILOR UNEI REŢELE DE FIABILITATE

Autor/autori: Dr. ing. Paul VASILIU, Dr. ing. Florenţiu DELIU

Rezumat: O legătură a unui sistem în stare de funcţionare, este un subansamblu de elemente în care toate elementele sunt în stare de funcţionare, restul elementelor sistemului fiind defecte. Orice sistem are cel puţin o legătură. Problema determinării legăturilor unui sistem joacă un rol important în exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemului respectiv. În aceată lucrare este prezentat un algoritm şi o funcţie Matlab pentru determinarea legăturilor unei reţele de fiabilitate. În final este prezentat un studiu de caz şi un exemplu de rulare a funcţiei.

Cuvinte cheie: fiabilitate, reţea, legătură, algoritm, funcţie.


Abstract: A connection of an operating system is a subset of elements where all elements are in the running state, the rest of the system elements being defective. Any system has at least one connection. The problem of linking a system plays an important role in the operation, maintenance and repair of the system. In this paper is presented an algorithm and a Matlab function for determining the links of a reliability network. Finally, there is a case study and an example of how the function works.

Keywords: reliability, network, link, algorithm, function.

 

DOWNLOAD PDF