CERCETĂRI CU PRIVIRE LA NIVELELE CÂMPULUI DE JOASĂ FRECVENȚĂ DE LA BORDUL NAVELOR MARITIME ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE A PERSONALULUI

Autor/autori: Prof. univ. dr. ing. Vasile DOBREF, Prof. em.univ. dr. ing. Alexandru SOTIR, Ș. l. dr. Petrică POPOV

Rezumat: Cercetarea de față își propune să evalueze, pe bază de măsurători, dar și prin modele de calcul și simulare, nivelele câmpului electromagnetic de joasă frecvență de la bordul navelor maritime, în scopul identificării unor mijloace de protecție adecvate pentru personal. Se au în vedere echipamentele de producere și distribuție a energie electrice, precum și cele de acționare și conversie. Această cercetare vine în continuarea preocupărilor specialiștilor noștri pe linia identificării riscului electromagnetic de pe navele maritime. Justificarea acestei abordări este dată de faptul că, spre deosebire de cercetarea efectelor negative ale cîmpurilor de medie și înaltă frecvență asupra organismului uman, preocuparea pentru evaluarea ricurilor câmpurilor de joasă frecvență este mult mai redusă.

Cuvinte cheie: câmp de joasă frecvență, risc electromagnetic, măsuri de protecție.


Abstract: This research aims to evaluate low frequency electromagnetic field levels on board ships, based on measurements, calculation and simulation models, in order to identify suitable protection for personnel.Are taken into consideration producing and distributing equipment for electric energy also the drives and conversion equipment. This research is a continuation of our specialists concerns on the line of identifying electromagnetic risk for seagoing vessels. The justification for this approach is given by the fact that the concern for the risk assessment of low frequency electromagnetic fields is much lower unlike the research of negative effects on the human body for medium and high frequency fields.

Keywords: low frequency field; electromagnetic risk; protective measures.

 

DOWNLOAD PDF