STUDIUL COMPARATIV AL UNOR SURSE DE ALIMENTARE FOLOSITE PENTRU PRODUCEREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE DE TIP PLASMĂ RECE

Autor/autori: Ing. Cristian-Victor LUNGU, Prof.dr.ing. Bogdan HNATIUC

Rezumat: Lucrarea își propune să analizeze funcționarea a diferite tipuri de surse de alimentare folosite pentru descărcări electrice de laborator, atît în curent alternativ cât și în impulsuri. Analiza include parametrii electrici reali și parametrii electrici simulați cu ajutorul softului MULTISIM. Totodată se vor prezenta și tipurile de descărcări pentru care sunt utilizate aceste surse de alimentare în vederea evidențierii aplicațiilor lor practice.

Cuvinte cheie: surse de alimentare curent alternativ, surse de alimentare în impulsuri, descărcări tip GlidArc, descărcări tip DBD.


Abstract: This paper aims to analyze the functionality of different types of power supplies producing laboratory controlled electrical discharges using alternating current and pulses. The analysis includes measured electrical parameters and simulated electrical parameters using MULTISIM software. Furthuremore in this paper we will also present types of plasma discharges used with power supplies in order to see their practical applications.

Keywords: power supply for alternating current, power supply for direct current, pulsed power supply, GlidArc, DBD plasma reactor.

 

DOWNLOAD PDF