SOLUŢII DE OPTIMIZARE ALE SISTEMULUI ELECTROENERGETIC NAVAL PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ

Autor/autori: Dr. ing. Serghei RADU, Prof. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU, Ş.l. dr. ing. Adelina BORDIANU

Rezumat: Lucrarea face o prezentare a unor modelări ale sistemului electroenergetic naval cu avantaje şi dezavantaje, cu luarea în considerare a unor ipoteze noi, având la bază tehnicile actuale de modelare care sunt canalizate pe două direcţii diferite, şi anume: utilizarea tehnicilor numerice cu algoritmi diferiţi pentru procesele tranzitorii şi dinamice şi utilizarea tehnicilor hibride de simulare (analogic-numerice). Se face o analiză a cerinţelor reţelelor electrice, a condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru optimizarea funcţionării lor. Se analizează sistemul de distribuţie a energiei electrice şi se propune introducerea a două modele pentru economisirea de energie electrică.

Cuvinte cheie: sistem electroenergetic naval, energie electrică, reţele electrice, tehnici de modelare, optimizare.


Abstract: The paper presents a presentation of modeling of the naval power system with advantages and disadvantages, taking into account new hypotheses, based on the current modeling techniques that are channeled in two different directions, namely: the use of numerical techniques with different algorithms for transient and dynamic processes and the use of hybrid simulation techniques (analog-numerical). An analysis is made of the requirements of the electrical networks, the conditions that need to be met to optimize their operation. It analyzes the electricity distribution system and proposes the introduction of two models for saving electricity.

Keywords: naval power system, electricity, electrical networks, modeling techniques, optimization.

 

DOWNLOAD PDF