EXPERTIZA TEHNICĂ MAȘINĂ ELECTRICĂ DE TIP GENERATOR-DEMAROR

Autor/autori: Dr. ing. Dragoș POPA, Dr. ing. Mirela Maria CODESCU, Ing. Dragoș Andrei POPA

Rezumat: Lucrarea va descrie aspecte privind alegerea, utilizarea și comportamentul unei mașini electrice utilizate în industria aeronautică, atât pentru asigurarea fazei de pornire a motorului cât și pentru a asigura alimentarea unor consumatorii de la rețeaua de bord. Se va face o scurta prezentare a funcționalității acesteia, scopul expertizei tehnice și modul în care a fost aceasta efectuată.

Cuvinte cheie: expertiză tehnică, generator-demaror, sitem electric aeronautic


Abstract: The paper will describe aspects related to the choice, use and behaviour of electrical drive in the aeronautical industry for start engine and curent generator. A brief presentation of power systems used on board aircraft will be made, the purpose of technical expertise and their treatment.

Keywords: tehnical expertise, start-generator, aeronautical electrical systems

 

DOWNLOAD PDF