INTERNET OF THINGS FOR SPECIAL CAR

Autor/autori: Ing. Dragoș Andrei POPA, Dr. ing. Mirela Maria CODESCU, Dr. ing. Dragoș POPA

Rezumat: Lucrarea va descrie aspecte privind alegerea, utilizarea și comportamentul echipamentelor electrice, ca sisteme integrate în industria auto și/sau aeronautică. Se va face o scurta prezentare a echipamentelor electrice utilizate la construcția automobilelor, vor fi evaluați factorii de integrare în sistemul acestora, precum și elemente de Internet of things – IOT, efecte pozitive și măsuri pentru eliminarea sau diminuarea efectelor negative.

Cuvinte cheie: echipamente electrice, sisteme integrate, siguranță în utilizare.


Abstract: The paper will describe aspects related to the choice, use and behaviour of electrical equipment like integrated systems in the automotive/aeronautical industry. A brief presentation of electrical equipment used on automotive industry will be made, about IOT integrated elements, their disturbing factors as well as measures to eliminate or mitigate adverse effects will be assessed.

Keywords: electrical equipment, IOT- integrated systems, safety.

 

DOWNLOAD PDF