CALCULUL CÂMPULUI DE RADIAŢII REFLECTAT DE UN ECRAN METALIC, CU APLICAŢII LA BORDUL NAVELOR MARITIME

Autor/autori: Prof. em. dr. ing. Alexandru SOTIR

Rezumat: În domeniul CEM (Compatibilitate ElectroMagnetică), o problemă care suscită un interes special cu privire la protecţia facorului numan de la bordul navelor faţă de câmpul electromagnetic de radiaţii se referă la determinarea nivelului radiaţiei secundare, produsă de reflexia câmpului electromagnetic al antenelor de către structurile metalice de pe punţi. În acest scop, a fost elaborată o metodă de calcul nouă, utilizând Teoria ecranării, bazată pe rezolvarea ecuaţiei lui Helmholtz pentru ecranul plan-paralel. Metoda a trezit un interes deosebit din partea specialiştilor din Germania şi SUA, fiind unicat în literatura de specialitate din domeniul CEM şi poate fi aplicată şi la uscat, având în vedere faptul că multe construcţii actuale, rezidenţale şi industriale, au structuri metalice pe suprafeţe mari, care reflectă masiv câmpurile de înaltă frecvenţă produse de antenele radio, radar sau cele ale staţiilor de telefonie celulară, cu efecte negative asupra sănătăţii oamenilor. Cuvinte

Cuvinte cheie: câmp reflectat, ecran plan-paralel, navă maritimă, protecţia personalului.


Abstract: According to EMC (Electromagnetic Compatibility), a special interest concerning the protection of the human body onboard is given to the determination of the secondary radiation produced by the plan metallic structures of a navy ship , due to the reflection of the electromagnetic waves of the radio and radar antennas. For this purpose, we propose a new method based on the calculus of the plan-parallel shield, using Helmholtz propagation equation. The result of the modelling are useful to identify the adequate protection solutions for onboard personnel against the secondary radiation, but they can be used for other real situations where such a issue appears.

Keywords: feedback electromagnetic field; plane-parallel shield;navy ship; human body protection.

 

DOWNLOAD PDF