DETERMINAREA REZERVEI DE REZISTENŢĂ A UNEI STRUCTURI ÎN CADRE DE BETON ARMAT FOLOSIND ANALIZA PUSH-OVER

Autor/autori: Conf. dr. ing. Florin Ţepeş ONEA, Ing. Daniel TUDORACHE

Rezumat: Obiectivele prezentei lucrări sunt analiza liniară și neliniară a răspunsului seismic al unei structuri propuse din cadre de beton armat solicitate la o acțiune static echivalentă și compararea rezultatelor obținute prin cele două metode. A fost urmărită ordinea aparației articulațiilor plastice în structură la fiecare pas calculat şi identificată curba forță laterală – deplasare la vârf rezultată din program . S-a realizat verificarea deplasărilor laterale la cele două stări limită, stare limită de serviciu (SLS) și stare limită ultimă (SLU).

Cuvinte cheie: articulaţii plastic,analiză neliniară,deplasări laterale.


Abstract: The objectives of this paperwork are the linear and nonlinear analysis of the seismic response of a considered reinforced concrete frame structure and the analogy of the results achieved by both methods. We have observed the successional materialization of plastic hinges at every calculation point and we have identified the lateral force-top displacement curve, as resulted from the software. The analysis of the lateral displacements at Ultimate Limit State(ULS) and Serviceability Limit States(SLS) has been.

Keywords: plastic hinges, nonlinear analysis, lateral displacement.

 

DOWNLOAD PDF