MICRO DESIGN AND VALUE ENGINEERING. THE CHOICE OF MATERIAL FOR THE SAND MIXER BLADE

Autor/autori: Prof.univ.dr. ing. Florin CHICHERNEA, pag 6

Rezumat: Lucrarea de față prezintă o metodă pentru optimizarea selectării materialului necesar pentru obținerea unor produse noi, pentru optimizarea performanțelor și minimizarea costului acestuia, pentru obținerea unei dezvoltări sustenabile, pentru creșterea performanțelor și a timpului de viață a unor componente ale echipamentelor industriale, în funcție de condițiile de funcționare dificile și prin urmare, de scăderea costului de proiectare, fabricare și întreținere a acestor echipamente.

Cuvinte cheie: valoare, modelare, ingineria valorii, strategia de selecție, proiectare, materiale


Abstract: The present paper presents a method for optimizing the selection of the material needed to obtain a new product, for maximizing its performance and minimizing its cost, to attain the sustainable development objectives, to increase the performance and the lifetime of some components of industrial equipment, subject to the difficult operating conditions, and hence the decrease of the cost of design, manufacturing and maintenance of such equipment.

Keywords: value, modelling, value engineering, selection strategies, design, materials.

 

DOWNLOAD PDF