CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA PUTERII CALORICE A BIOMASEI LEMNOASE

Autor/autori: Șef lucr. univ. dr. ing. Gheorghe-Cosmin SPÎRCHEZ, Prof. univ. dr. ing. Aurel LUNGULEASA, Conf. univ. dr. chim. Cătălin CROITORU, Prof. univ. dr. ing. Liviu GACEU, pag 16

Rezumat: In lucrare se prezintă importanța biomasei lemnoase care are o capacitate energetică mare și poate fi furnizată la preț cu mult mai mic fiecărui consummator, față de combustibilii fosili. Importanța analizei puterii calorice a lemnului și în general a întregului ansamblu numit biomasă ar putea schimba viziunea asupra tăierii arborilor și exploatării acestora.

Cuvinte cheie: biomasa lemnosǎ, energie regenerabilǎ, umiditate, putere calorificǎ


Abstract: This paper presents the importance of wood that has a high energy capacity and can be supplied at a much lower price to energy consumer than to fossil fuels. The importance of analyzing the calorific value of wood in general of the whole set of biomass could change the view of cutting trees and exploitation then.

Keywords: woody biomass, renewable energy, humidity, calorific value.

 

DOWNLOAD PDF