ANALIZA PRIVIND OPTIMIZAREA UTILIZĂRII STRUCTURILOR METALICE ȘI DIN MATERIALE COMPOZITE ÎN DOMENIUL AERONAUTIC ȘI LA REALIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT TERESTRU

Autor/autori: Ing. Dorin ROȘU, Ing. Gheorghe MACHIDON, Ing. Traian TOMESCU, Ing. Bogdan SPINEANU pag.66

Rezumat: Lucrarea prezintă unele aspecte privind optimizarea utilizării structurilor metalice și din materiale compozite în domeniul aeronautic și la realizarea mijloacelor de transport terestru. Se analizează comparativ caracteristicile de rezistenţă și de greutate ale structurilor de aeronave din materiale metalice și din materiale compozite luînd în considerare aspectele tehnologice și costurile.

Cuvinte cheie: structuri metalice, materiale composite, fibră de carbon, Kevlar.


Abstract: The paper presents some aspects regarding the optimization of the use of metal structures and composite materials in the aeronautical field and the realization of the terrestrial means of transport. The strength and weight characteristics of aircraft structures of metallic materials and composite materials are considered, taking into account technological aspects and costs.

Keywords: metal structures, composite materials, carbon fiber, kevlar. În

 

DOWNLOAD PDF