PARTICULARITĂŢI STRUCTURALE ALE VESTIMENTAŢIEI LITURGICE DESTINATE PREOŢILOR CARE SLUJESC ÎN BISERICĂ

Autor/autori: Drd. Mihai CHIRILĂ, Conf.dr.ing. Daniela FĂRÎMĂ

Rezumat: Scopul prezentei cercetări constă în stabilirea, din punct de vedere a confortului la purtare, în baza unor valori experimentale, a variantelor optime de materiale textile şi structuri vestimentare destinate vestmintelor liturgice ale preoţilor care slujesc în biserică. De aesemenea în lucrare se evidenţiază influenţa condiţiilor de stare ale organismului şi a celor de mediu asupra stării de confort.

Cuvinte cheie: confort, starea organismului, condiţii de mediu, materiale textile optime.


Abstract: The purpose of this research is to establish, from the point of view of the comfort of wearing, on the basis of experimental values, optimal variants of textile materials and clothing structures intended for the liturgical vestments of priests serving in the church. Also in the paper is emphasized the influence of the condition of the body and of the environment on the state of comfort.

Keywords: comfort, body condition, environmental conditions, optimal textiles.

 

DOWNLOAD PDF