BEHAVIOUR OF COATED MAGNETIC WOVEN TEXTILES SUBJECTED TO HAND-WASHING

Autor/autori: Dr. Ing. Marian-Cătălin GROSU, Dr. Ing. Oana T. CRAMARIUC, Dr. Ing. Iuliana Gabriela LUPU, Prof. Dr. Ing. Dorin AVRAM, Mat. Andreea Nicoleta GROSU

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele comparative privind comportarea la spălare manuală a 3 mostre de ţesături magnetice. Pentru experimentări au fost utilizare 3 suporturi textile ţesute din bumbac cu fineţe diferită. Ţesăturile suport au fost acoperite cu un amestec polimeric cu conţinut de microparticule magnetice dure (hexaferită de bariu – 35%), polimer care asigură dispersia microparticulelor magnetice (acetat de polivinil – 60%) şi plastifiant cu efect emolient (glicerină – 5%). Acoperirea s-a realizat cu ajutorul unui cuţit tip raclu, urmat de un sistem de calibrare a grosimii stratului depus cu role de presare. Testul de spălare manuală a fost realizat într-o baie termostatată SRM Tarnow UTU-4, în condiţii standard. In urma ciclilor de spălare au fost măsurate masa şi grosimea, respectiv evaluată starea de suprafaţă probelor, prin analiză microscopică.

Cuvinte cheie: microparticule magnetice dure, ţesături din bumbac, spălare manuală


Abstract: The paper presents the comparison between the results obtained on the hand-washing behavior of 3 samples of magnetic fabrics. For the experiments, three cotton woven textile supports with different fineness were uses. The support fabrics were coated with a polymeric mixture containing hard magnetic microparticles (35 wt.% barium hexaferrite), a polymer that provides dispersion of magnetic microparticles (polyvinyl acetate- 60 wt.%) and emollient plasticizer (glycerin – 5 wt.%). The coating was made by means of a scraper, followed by a thickness-calibrating system with pressing rollers. The manual hand washing test was performed in a SRM Tarnow UTU-4 thermostatic bath under standard conditions. After the washing cycles, the mass, thickness were measured and based on microscopic analysis the samples surface area was evaluated regarding the behavior to hand washing.

Keywords: hard magnetic microparticles, cotton wovens, hand-washing

 

DOWNLOAD PDF