THE ANALYSIS OF THE QUALITY CHARACTERISTICS OF FABRICS MADE OF WOOL YARNS USING THE STATISTICAL CORRELATION METHOD

Autor/autori: PhD student Eng. Maria CIOROBÎTCĂ1, PhD student Eng. Maria Magdalena OSTAFE2, PhD student Eng. Liliana Laura APOSTOL2

Rezumat:  In lucrare s-a urmărit intensitatea legăturii dintre variaţia caracteristicilor de calitate a ţesăturilor tip lâna cardata, în funcţie de compoziţia fibroasă (utilizând deșeuri de lână de la cardă, pneumofil PNA si lâna, fibre PES regenerate) a celor două sisteme de fire. Analiza comparativă a caracteristicilor de calitate a ţesăturilor și caracteristicile firelor utilizate, în funcţie de parametri variabili: cotele de participare si finetea fibrelor de lână a fost realizata prin metoda regresiei și metoda grafică.

Cuvinte cheie: metoda regresiei, compoziţia fibroasa, deșeuri, coeficient de corelaţie.


Abstract: In the paper was studied the intensity of the connection between the variation of the quality characteristics of carded wool fabrics, depending on the fibrous composition (using carded wool waste, PNA and wool PNA, regenerated PES fibers) of the two yarn systems. The comparative analysis of the quality characteristics of the fabrics and the characteristics of the used yarns, according to the variable parameters: the participation quotas and the fineness of the wool fibers, was achieved by the regression method and the graphic method.

Keywords: regression method, fibrous composition, waste, correlation coefficient.

 

DOWNLOAD PDF