INTERDISCIPLINARITY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Autor/autori: MA student Adriana Elena MĂRMUREANU, PhD student Eng. Maria Magdalena OSTAFE, Lecturer Eng., PhD Liliana HRISTIAN, PhD student Eng. Laura-Liliana APOSTOL

Rezumat: Societatea în care trăim este o societate în continuă mișcare, o societate în care zi de zi intervin schimbări majore, fiind principalul factor care determină instituţiile de invatamant să valorifice adevăratul potenţial al elevilor prin antrenarea acestora în activităţi specifice vârstei, activităţi ce au ca scop final obţinerea performanţei școlare. Interdisciplinaritatea este cea mai bună metodă de învăţare, deoarece pe de o parte implică participarea unui grup de cadre didactice de la discipline diferite, cu obiective comune, să lucreze împreună, iar pe de altă parte poate satisface dorinţa de perfecţionare și cunoaștere a tânărului acestor timpuri, supus unui efort continuu de a utiliza si intelege informaţia.

Cuvinte cheie: profesor, student, interdisciplinaritate, arie curriculara, obiective cadru, progres intellectual.


Abstract: The society in which we live is a continually moving society, a society in which day-to-day changes occur, being the main factor determining the educational institutions to use the real potential of the pupils by engaging them in age-specific activities, activities that have the ultimate goal achieving school performance. Interdisciplinary is the best learning method, because on one hand, it involves the participation of a group of teachers from different disciplines, with common objectives, to work together and, on the other hand, it can satisfy the desire to improve and know of the young of these times, subjected to an ongoing effort to use and understand the information.

Keywords: teacher, student, interdisciplinary, curricular area, framework objectives, intellectual progress. 1

 

DOWNLOAD PDF