ASPECTS RELATED TO THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF GLASS FIBER BRAIDS USED IN THE ELECTROTECHNICAL INDUSTRY

Autor/autori: Prof. Ph.D. Eng. Lucica CIOARĂ, Lecturer Ph.D. Eng. Irina ARNĂUTU

Rezumat: Datorită proprietăţilor electrice remarcabile, fibra de sticlă este folosită la fabricarea a numeroase produse electronice și electrotehnice, utilizate curent, dar și în domenii de vârf ale tehnicii. Textilele tehnice din fibră de sticlă utilizate în industria electrotehnică pot fi: structuri neţesute, structuri ţesute sau structuri împletite. De asemenea, toate acestea pot fi la rândul lor, flexibile sau rigide (impregnate). Realizarea împletiturilor tubulare, faţă de ţesăturile tubulare din fibră de sticlă, prezintă avantajul că, în procesul tehnologic de împletire, riscurile de rupere la încovoiere (îndoire) a fibrelor de sticlă este mult mai mic. În lucrarea sunt analizate comparativ structura și proprietăţile mai multor împletituri tubulare de sticlă, neimpregnate și impregnate. Proprietăţile testate sunt cele prioritare pentru aceste tipuri de produse.

Cuvinte cheie: fibre de sticlă, împletituri tubulare, impregnări cu polimeri termoplastici, proprietăţi tensionale


Abstract: Due to their remarkable electrical properties, the glass fiber is currently used for the manufacture of many electronic and electrotechnical products, but also in cutting-edge areas of technology. In the electrotechnical industry, the technical applications of glass fibers can be structures as non-woven fabrics, woven fabrics or braided fabrics. All of these structures can be flexible (non-impregnated) or rigid (impregnated). The advantage of tubular braids as against the tubular woven fabrics made from glass fibers is the lower risk of their bending stress in the technological process of braiding. In paper are analyzed comparatively the structure and properties of several tubular braids made from glass fibers, with or without impregnation. The tested properties are the priority properties for these types of products.

Keywords: glass fibers, braided tubes, impregnation with thermoplastic polymers, tension properties

 

DOWNLOAD PDF