VARIATION OF WOOL CHARACTERISTICS BY INDIVIDUAL VAPORIZATION AND REWINDING

Autor/autori: Associated Professor, PhD Eng. Ioan IACOB, Lecturer PhD Eng. Daniela LIUTE

Rezumat: Unele produse tricotate necesită fire voluminoase şi total stabile la formarea cârceilor de torsionare. Obţinerea acestor calităţi se realizează printr-o operaţie tehnologică de vaporizare individuală a firului pe o maşină specială de vaporizat şi rebobinat. În lucrare se prezintă variaţia caracteristicilor firelor tip lână prin vaporizare individuală. Se caracterizează efectul vaporizării individuale prin coeficienţi numerici de stabilitate ai firului la formarea cârceilor de torsionare şi prin coeficienţi de creştere a volumului. Se prezintă şi alte modificări le caracteristicilor firelor, ca de exemplu: fineţe, rezistenţă şi alungire la rupere etc.

Cuvinte cheie: fire, proprietăţi fire vaporizate, stabilitate la torsiune a firelor, proces de vaporizare în flux continuu a firelor


Abstract: Some knitted products require bulky and totally stable yarns to form torsion crutches. Achieving these qualities is accomplished by a single individual vaporization process of the yarn on a special vaporized and rewound machine. The paper presents the variation of individual wool characteristics. The effect of individual vaporization is characterized by numerical stability coefficients of the yarn in the formation of torsion crutches and by volume increase coefficients. There are other changes to the characteristics of the yarn, such as: fineness, strength and elongation at break, etc.

Keywords: yarns, vaporization process, characteristics of yarns, stability of torsion yarns

 

DOWNLOAD PDF