DEGRADATION OF AZO-DYES BY VIABLE BIOMASS OF ASPERGILLUS NIGER

Autor/autori: PhD Eng. Ovidiu IORDACHE, PhD Eng. Iuliana DUMITRESCU, PhD student Elena PERDUM, PhD student Elena-Cornelia MITRAN, PhD Eng. Laura CHIRILA, PhD Eng. Steliana RODINO

Rezumat: Scopul acestei lucrări a fost de a evalua capacitatea de degradare a tulpinii Aspergillus niger, pe trei coloranţi azoici industriali, respectiv Bemacid Blau, Bemacid Rot și Bemacid Gelb. Degradarea coloranţilor s-a efectuat prin analiza HPLC, atât pe coloranţi in stare pură, cât și pe coloranţii biodegradaţi și a permis fie evidenţierea degradării coloranţilor (dispariţia totală a peak-urilor eluate) sau transformarea izomerică a acestora (schimbarea fie a intensităţii peak-urilor, fie a modificării ușoare a timpului de eluti) prin mediere microbiană.

Cuvinte cheie: bioremediere, fungi, coloranţi textili


Abstract: The aim of this work was to assess the degradation ability of Aspergillus niger strain, on three industrial textile azoic dyes, namely Bemacid Blau, Bemacid Rot and Bemacid Gelb. Dyes degradation was performed by HPLC analysis, on both pure state dyes and biodegraded dyes, and allowed either highlighting the degradation of the dyes (total disappearance of eluted peaks) or isomeric transformation (change of either peak intensity or slight modification of eluted time), by microbial mediation.

Keywords: bioremediation, fungi, textile dyes

 

DOWNLOAD PDF