ANALYSIS OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF FLAX AND POLYGLYCOLIC ACID SURGICAL SUTURES

Autor/autori: Lecturer eng. Cristina RACU, PhD

Rezumat: Firele de sutur ă sunt utilizate pentru închiderea rănilor, iar selecţia lor se bazează pe biocompatibilitatea lor, interacţiunea biologică cu rana specifică şi performanţa mecanică in vivo și in vitro. Au fost analizate două categorii de fire de sutură, neresorbabile, obţinute din in şi resorbabile, realizate din acid poliglicolic (PGA). Determinările au fost efectuate eşalonat, pe o perioadă de 80 de zile, urmărindu-se modul cum variază caracteristicile fizico-mecanice în timp, pentru firul de sutură resorbabil din PGA, menţinut în aer. Experimentările au fost realizate pentru firele de sutură chirurgicală cu mărimea USP 3/0 (United States Pharmacopoeia), în vederea determinării performanţelor tensionale ale firelor de sutură, precum şi forţa de rupere la nod.

Cuvinte cheie: fire de sutură resorbabile, acid poliglicolic, fire de sutură neresorbabile, in, caracteristici fizicomecanice.


Abstract: Sutures are threads used for closing wounds, and their selection is based on their biocompatibility, biological interaction with the wound and mechanical performance in vivo and in vitro. Two categories of sutures were analyzed, non-absorbable sutures from flax and absorbable sutures from polyglycolic acid (PGA). The determinations were carried out in a staggered manner over a period of 80 days, following the way the physico-mechanical characteristics vary over time, for the PGA absorbable suture thread, maintained in the air. Experiments were conducted mainly for United States Pharmacopoeia (USP) size 3/0 surgical sutures, to determine the tensile performance of surgical sutures, as well as the knot strength.

Keywords: absorbable sutures, polyglycolic acid, non-absorbable sutures, flax, physico-mechanical characteristics.

 

DOWNLOAD PDF