THE EVALUATION OF DURABILITY CHARACTERISTICS FOR KNITTED USED IN HOMETECH TYPE ARTICLES

Autor/autori: Lecturer PhD. Eng. Liliana LUTIC

Rezumat: Pentru tricoturile destinate articolelor de tip Hometech, evaluarea calităţii presupune analiza corespondenţei dintre cerinţele beneficiarilor, funcţiile şi caracteristicile de calitate reprezentative şi aplicarea metodelor standardizate, în vederea alegerii variantelor de tricot optime pentru destinaţia impusă. Lucrarea are ca obiectiv evaluarea comparativă a caracteristicilor de durabilitate pentru un sortiment de tricoturi integrate (măsurarea rezistenţei la întindere până la rupere şi testarea aderenţei).

Cuvinte cheie: calitate, evaluare, caracteristici, tricoturi, saltele, tapiţerie, decoraţiuni interioare


Abstract: For Hometech used knitted, quality assessment involves analyzing the correspondence between the requirements of the beneficiaries, the functions and the representative quality characteristics and the application of standardized methods in order to choose optimal knitted variants for the required destination. This paper aims to evaluate comparatively the durability characteristics of an assortment of integrated knitwear (measuring stretch-to tear resistance and adherence testing).

Keywords: quality, evaluation, characteristics, knitted, mattresses, upholstery, interior decoration

 

DOWNLOAD PDF